Sóng cứ vỗ hết mình Sóng vỗ... Bàng hoàng chạm cát Vỡ tan! Sông cứ chảy hết mình Sông chảy... Sững sờ chạm biển Vỡ tan! ... Và em nữa Nghìn năm sau Vẫn thế! Tự biết mình chẳng thể Khác mình đâu! <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 Và con gái Sư Tử sẽ hướng về Mặt Trời! ... ... ... Hồn nhiên khóc! ... ... ... ... ... ... Hồn nhiên cười! ... ... ... ... ... ... Hồn nhiên yêu anh! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Và quên anh... ... ...! ... ... ... ...
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ