Nơi ghi lại những cảm xúc vụn vặt thường ngày... sau này sẽ sinh một cô công chúa và cho cô ấy đọc lại những gì mà mẹ cô ấy đã trải qua, đã cảm nhận thời trẻ...
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ