<3 Hãy gọi là Zịt siêu nhân <3 Sở thích: chộp hình, tự sướng mọi lúc mọi nơi dù mềnh ko có đẹp :v, cười cả ngày, nói luyên thuyên :) <3 Học tại Khoa Báo chí Truyền thông, Đại học Khoa học Huế <3 Sinh 1995
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC