Cuộc đời tôi như một thước phim dài tập với các diễn viên mang trên mình bộ mặt giả tạo, họ ra sức đóng nhiệt tình mà không đòi hỏi cát-xê. Như những trò mua vui rẻ mạt mà tôi không cần tốn xu nào để xem nó! https://www.facebook.com/thienthan.xauxi
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ