Với những suy nghĩ, những tâm tư của một cô gái, tôi chỉ có thể sử dụng ngòi bút của bản thân để phác họa ra chính những suy nghĩ của mình.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ