Chân ngắn, mìh to, béo phì, mắt hí, mũi xẹp, miệng hô, môi dày, mặt rỗ đầy sẹo và mụn, da đen, tóc như rễ tre cháy nắng. Hok pít chữ. Tíh tình hơi tưng tưng.
GUU TÂM SỰ