hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người... còn cuộc đời ta cứ vui....
GUU VĂN HÓA
GUU VĂN HÓA