Cũng hơi hâm hâm, thỉnh thoảng bốc đồng. Mặc dù tuổi không còn trẻ, vài năm nữa không đẻ thì hết trứng nhưng vẫn còn nhí nhảnh con cá cảnh lắm :)))
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
CHUYẾN PHIÊU LƯU MÙA HÈ