Mỗi người sẽ có những "vị điên" riêng, còn tôi thì thích góp nhặt từng vị đó gom vào túi "nỗi buồn" Tôi thực sự xin lỗi về những nỗi buồn của mình. Xin hãy thông cảm cho "nỗi buồn của kẻ điên" như tôi và đừng để nó xâm chiếm bạn.
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ