Mình tên là Nguyễn Thị Thu Hằng. Sống ở thành phố Đà Lạt. Sở thích là bơi lội, bóng bàn và đàn
GUU TÂM SỰ