Mê sách, ham vẽ, thích viết lách, chết mê chết mệt những con chữ ngổn ngang. Lập dị, ngang bướng và cực kỳ khó tính... Nói tóm lại tôi là một cô gái tự thấy mình không ngoan... :))
GUU TÂM SỰ
GUU CUỘC SỐNG
GUU TÂM SỰ
GUU CUỘC SỐNG
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU CUỘC SỐNG
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU CUỘC SỐNG
GUU CUỘC SỐNG